Wczytuję dane...
Odstąpienie od umowy


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru - w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wysłane na adres Sprzedającego) lub na adres email: chyla@poczta.onet.pl ; następnie w terminie 14 dni (od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) powinien zwrócić towar.

Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedającego (siedziby firmy): F.H. Szansa Ewa Chyła; ul. Barlickiego 8; 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

W przypadku zwrotu zakupionego towaru (odstąpienia od umowy) Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu koszt towaru oraz koszt odesłania towaru w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należnej kwoty do czasu otrzymania zwracanego towaru. Sprzedający zwraca środki pieniężne przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, a jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie dotyczy towarów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego; wykonanych indywidualnie według wymiarów czy życzeń Kupującego. Zwrot towaru nietypowego, wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy - powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej (nie jest to jednak obowiązkowe).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

F.H. Szansa Ewa Chyła

ul. Barlickiego 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ja ....................... [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .............................................................. [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to ................... [data], data odbioru przedmiotów to ..................... [data].

Imię i nazwisko: ............................................ [imię i nazwisko kupującego].

Adres: ............................................................................................................................................. [adres kupującego].

Numer telefonu ............................ [numer telefonu kupującego].

E-mail .......................................... [adres e-mail kupującego].

Data odstąpienia od umowy: ...........................[data odstąpienia od umowy].

Proszę o zwrot kwoty ................. (słownie ....................................................................... ) na konto .............................................................................. [numer konta].

Podpis: ................................. [podpis kupującego] (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej).